Jeśli dokonam rezerwacji na konkretną sesję, czy oznacza to, że wejdę na pokład kabiny we wskazanym czasie?

Obserwuj